David Melin

David Melin (Foto: Christin Sagnér)
David Melin (Foto: Christin Sagnér)

 

David, nu präst i Farsta församling, tidigare yrkesliv inom teatern, utbildad mimskådespelare vid Danshögskolan 1989-92. De sista åren inom teatern var han dockspelare på Dockteatern Tittut 2002-06 där han bl a medverkade i Kattresan och Tummelisa.