Per Rosenius

Per Rosenius (Foto: Christin Sagnér)
Per Rosenius (Foto: Christin Sagnér)

Per, dels som musiker i Farsta församling, dels frilansande musiker, kompositör och arrangör. Jobbar inom olika genrer och sammanhang. Är inriktad på musikaliskt berättande, samspel och improvisation. Har bl.a. annat skrivit två musikaler tillsammans med Ylva Eggehorn; Polhems Huvudwerk och Josefs löfte.

En stor del av musiken i Jag är Judas är improviserad, vilket gör att varje föreställning får sin egen individuella prägel.

www.perrosenius.se